1553. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÁŠ DOMOV NENÍ TADY


Ach, mé děti, na zem přichází takové zlo jako nic, čeho kdy lidstvo bylo dříve svědkem. Musíte se připravit na to, co uvidíte a zažijete. Musíte se připravit na smutek a žal, který v té době naplní celý svět.

Nedržte se pevně světa kolem vás, nebo čehokoli v něm, protože tam není váš domov. Váš domov je tady, se Mnou. Nelpěte na způsobech a běžných postupech, které vás připoutávají k zemi. Váš domov tam není.

Ježíš


Jan 17, 14-16
14: Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

15: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

16: Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.

26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.

27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
zpět