1558. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CESTUJTE RYCHLE


Pohybuji se v srdcích mnoha svých dětí, abych jim ulehčil jejich břemena. Děti, máte-li přežít delší dobu, musíte se připravit na to, co přichází.

Vyvstane velké pronásledování - objeví se náhle, protože nepřítel vašich duší vás chce překvapit nepřipravené. Mnoho svých dětí přesunu do bezpečí, na skrytější místa. Mým přáním je, abyste cestovali nalehko a rychle.

Poslechněte Mě okamžitě - když řeknu, jdi, pak jděte. Je to pro vaši vlastní ochranu, neboť se vám k tomu otevírá jen malá příležitost, abyste to učinili. Poskytnu vám vše, co budete potřebovat, nebojte se.

Nemohu vás chránit, jestli Mě neposlechnete.

Ježíš


Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
zpět