1559. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELMI TEMNÁ DOBA


Mnohé z mých dětí cítí, že do jejich říše přichází temnota. Mé děti, je to mnohem horší, než se obáváte. Vezmu mnohé ze svých ze země ještě před tímto časem a hned, jak začne. Buďte vždy připraveny opustit své pozemské pole působnosti a být povolány na cestu domů. (Netuším, proč zde řekl na "cestu domů" místo "domů", a znovu jsem si to ověřila, ale stále říká "na cestu domů", a napadlo mě, jestli to nesouvisí se snem/vizí, kterou jsem měla někdy v minulém roce, kde jsem viděla křesťany cestující v Duchu svědectví. Byli jsme stále na zemi, ale nebyli jsme omezeni pozemskými těly. Nikdy jsem nic podobného v Duchu neviděla).

Zlý, který brzy povstane, způsobí mému lidu mnoho škody, a to se musí naplnit, aby všechno mohlo dojít ke svému konci. Bezpráví zvítězí a na zemi nebude ochráněn nikdo, kdo Mě nezná. To je soud pro ty, kdo si vybírají svůj hřích místo Mne, a Já dovolím mnoho, abych vyzval ztracené hříšníky k pokání. Podmínky se stanou velmi tíživé.

Děti, bude to doba velkých těžkostí na zemi, protože zlo bude vládnout a spravedlivým se budou [lidé] vyhýbat. Ten, kdo se dostane k moci, vám vezme všechno, co se vzít dá, ve snaze donutit vás, abyste Mne zapřely.

Vydržte až do konce, abyste mohly být zachráněny, jinak zůstanete navždy v moci zla. Především si zachovejte silnou víru ve Mne. Budete v pokušení přestat věřit, až budou narůstat tlaky na vás a vy nebudete vědět, jak je ovlivnit. Jediná vaše možnost, jak je ovlivnit, bude modlitba ke Mně. Tato doba byla již dávno předpověděna v mém svatém Slovu a nyní se to musí stát, protože země se otřásá pod tíhou tolika hříchů. (Slyšela jsem, jak se motor starého auta otřásá, jako se otřásají těsně před tím, než celý motor vypoví službu.)

Ježíš


Poznámka: Byla jsem na ranní modlitbě s Pánem, když jsem v Duchu začala něco vidět. Viděla jsem Bílý dům. Pan Biden měl tiskovou konferenci a pronášel předem připravený projev o nějaké významné události, která se stala. V zákulisí jsem viděla usmívající se Nancy Pelosi a cítila jsem kolem ní zlo. Něco v tom, co se dělo, bylo naplánováno. Konference skončila a já jsem viděla, jak se kolem pana Bidena shlukují muži, protože došlo k další katastrofální události, a jak rychle odchází do své kanceláře, aby se informoval o nejnovějším vývoji.

Pak jsem viděla, že udeřily četné události, jedna za druhou, a opět jedna za druhou – samé důležité, zásadní události. A viděla jsem, jak je pan Biden snaží všechny řešit. Bylo jasné, že tyto události jsou nečekané a on je jimi zcela zahlcen a začíná být zmatený. Najednou jsem viděla, že vůbec není schopen dělat svou práci (nechápala jsem proč), a zmizel ze scény.

V té době jsem viděl, že mnozí v Americe jsou tak vyděšení, že prostě chtějí, aby někdo převzal otěže, a v této chvíli jim bylo dokonce jedno, kdo.

A pak je někdo velmi zlý skutečně převzal. Někdo, kdo měl v sobě tolik zla, že bych nebyla překvapena, kdyby to byl ten, jehož Bible předpovídá těsně před koncem. Mohla jsem cítit jeho nenávist k Božímu lidu a cítila strach, který vzbuzuje ve všech, kdo ho dobře znají. Vidím, že vládne železnou pěstí. Nevidím v něm vůbec žádné světlo, jen temnotu.

Tohle bude vskutku velmi temná doba. Až se to všechno stane, věřím, že se ocitneme ve Velkém soužení.

Když jsem meditovala o tom, co jsem viděla, pochopila jsem, že tento zlý muž, který se ujme moci, je jedním z ďáblových lidí. Jakmile nastoupí na toto místo v čele našeho národa, vstoupí do něj Satan a převezme nad ním úplnou kontrolu.
zpět