156. Poselství Matky Spásy ze dne 15. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DŘÍVE, NEŽ JSTE MILOVALI MĚ, MILOVALA JSEM JÁ VÁS U PATY KŘÍŽE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

dívám se na mé děti na zemi plné vzdoru, bez úcty nebo morálky, rozrušené výhledem na materiální ztráty a vzájemně se nemilosrdně stavějící proti sobě.

Jaká je vlastně tato generace? Ta, která byla vychována, aby reagovala tímto způsobem, když s něčím nesouhlasí!

Nebe vás varovalo před elitou, která manipuluje společnostmi, vládami, organizacemi humanitární pomoci, které zahrnují světové vlády, organizace globálního zdraví, potravin, organizace pro náboženskou výchovu dětí a mladých lidí...

Děti, tato elita po celá desetiletí programovala tuto generaci, aby reagovala tímto chaotickým způsobem, a přesně v tento čas. Všechno bylo provedeno předem tak, aby uprostřed zmatků a protestů mé děti zaútočily na to, co je posvátné, zavrhly mého Syna a spojily se s ďáblem.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato elita, složená z mocných rodin a světových společností, se sama nazývá Bilderberg klub. Někteří z jejích členů patří ke spolkům zednářů a iluminátů a jsou také v církvi mého Syna ve vysokých postaveních a ve farnostech.

Vy, děti mého srdce, jste výsledek dlouhého očekávání této elity. Vyzývám vás, abyste nedaly souhlas být mezi těmi, kdo jednají napodobováním.

Tato elita připravila tento okamžik, aby zvýšila bolest lidstva sjednocením satelitních zemí komunismu, aby se sama prosadila a vytvořila reálnou hrozbu v každé části světa.

Lidstvo je rozhněváno, ďábel uchvacuje ty, kdo žijí myšlenkami mimo Pravdu, aby v tomto čase mohli křičet: "Ukřižuj ho!".... znovu.

Děti, jste vedeny k nedostatku potravy, a tato elita nařídila pád ekonomiky ve spojení s vlnou globálního terorismu. Oni oznámí, že den bude končit hodinou, kterou sami určí, a pak už nebudete mít svobodu pohybu, protože budete obklopeni těmi, kdo vykonávají zákon. Činy vandalismu se stanou častější, až do chvíle, kdy vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, budete donuceny setrvat ve svých domovech nebo na vzdálených místech... v mém útočišti, v mém srdci.

Milované děti, udržte si víru v lásku mého Syna k jeho lidu, a současně si pomáhejte pravou znalostí Božího Slova v Písmu svatém, abyste mohly neříct "ano" tomu, co není Boží vůlí.

Živte se Tělem a Krví mého Syna v eucharistii a modlete se svatý růženec. Domovy, v nichž se modlíte svatý růženec, jsou chráněny mými anděly a stvoření, milující svatý růženec, nesou mou neustálou ochranu v sobě.

Dětičky, nezbožňujte lidská stvoření.
Jen můj Syn je "CESTA, PRAVDA A ŽIVOT"
[Jan 14, 6].

Milované děti, terorismus je novou zbraní, se kterou mocní budou bojovat s národy, aby je destabilizovali. Touto cestou je pro ně snazší vyvolat konflikty pro třetí světovou válku.

Zůstaňte věrné mému Synu, rozvíjejte se duchovně, jděte hlouběji do Božích Zákonů, nečtěte je zběžně, ale jděte do hloubky s žízní po pravém poznání.

Děti, dívejte se nahoru, znamení nebudou otálet, vnímejte, jak je klima agresivní. Země se propadá bez předchozích příznaků, člověk znenadání slyší trubky, varující ho před příchodem toho, co bylo oznámeno.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou trpět terorismem, jejich obyvatelé budou zabíjeni těmi, které považují za nepřátele tohoto národa.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, její nářky nejsou u konce, budou zesilovat se světlem Slunce.

Lidé oddaní terorismu se potulují s nástroji destrukce ve svých rukou a s jediným záměrem: zabít co největší počet mých dětí. Jak mě jen bolí mé srdce kvůli těmto krvavým událostem!

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Bude prožívat muka, která v minulosti vyvolala bolest a mou zemi zbarvila krví. Přichází čas, kdy Argentinci se budou modlit. Náboženství bude ovládnuto jiným bohem: penězi.

Modlete se, děti, modlete se, Rusko probouzí svět, modlete se, bolest přichází rukou aliance.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, Chile se třese, Kalifornie se třese. Mexiko se třese a Střední Amerika se třese. Sopky pokračují ve výbuších kvůli ohřívání jádra Země. Anglie bude hořce plakat.

Blesky silně udeří na zem a budou všude na světě ve zprávách. Ve Spojených státech se objeví jezero.

Lid mého Syna musí být pevný ve své víře, a proto musí prohloubit své znalosti Boží Lásky ke každému z vás. Buďte láskou vůči svému bližnímu, nehledejte ho daleko, je to ten, kdo je vedle vás, ano, hledejte svého bratra.

Každý člověk musí být ohniskem pokoje, aby vás nepřátelé duše nemohli zneklidnit, ani přivést do sporů.

Nezapomínejte, že Satan se svými legiemi se potuluje po zemi, dokud nevyprší jeho čas. Proto musíte být více prozíraví a v každém okamžiku být a žít z Lásky mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, po tolika varováních neztrácejte pokoj a naději, a ještě méně víru. Jako Matka vás neopustím. Pošlu vám své povzbuzení a mou ochranu, nevzdám se vás. Nebeské legie vás pozorně sledují, aby vás bránily. Požádejte své souputníky na cestě, vaše ochránce, aby vás zbavili zla.

Stvoření je sjednoceno s člověkem pokoje a lásky. Proto je tolik důležité, abyste žili v pokoji a jednotě. Použijte svou inteligenci a svou vůli k ovládnutí lidského ega, vede-li vás na jiné cesty, které vás vzdalují od mého Syna. Nebuďte pak unavení jít stejnou cestou, protože jste neposlouchali.

Děti, v mém Synu vidím každé z vás...
Děti, dříve než jste milovali mě, milovala jsem vás já u paty kříže...

Pojďte, vstupte do mého Neposkvrněného Srdce. Miluji vás. Žehnám vám.

Matka Maria
zpět