1561. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÁŠ MAJETEK BUDE BRZY BEZCENNÝ


Proč Mi mé děti nedůvěřují natolik, aby se přesunuly, když jim ukazuji, že mají jít? Cožpak jsem vám vždy neposkytl to, co potřebujete? Neuvědomujete si, že je to pro vaše bezpečí a pro vaše dobro?

Mé děti, až dosud byl vaší jistotou váš domov a život, který jste si vybudovaly na zemi, ale to vše se změnilo, protože už nejste v bezpečí.

Nepřítel vás ukolébal, abyste usnuly ve své nevšímavosti, zatímco vám vytvořil falešný pocit bezpečí, protože vše, co je potřeba k vašemu zničení, je připraveno. Není mým přáním, aby se mu to podařilo, ale abyste se rychle probudily a šly udělat vše, co vám ukazuji, abyste udělaly.

Veškerý váš světský majetek bude brzy bezcenný, a kde bude pak vaše jistota?

Ježíš


Zj 12, 11-12
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
zpět