1565. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

HLÁSEJTE NALÉHAVOST OBRÁCENÍ


Moji lidé:

Přijměte mé požehnání, ať má Láska silně pronikne do každého z vás, moje děti.

Jste generací Očisty. Proto vás neustále vedu, abyste se neztratily tváří v tvář zmatku, který neustále rozsévají ti, kdo se oddali zlu.

Můj Katejon, posílený mým věrným lidem, je překážkou plánům globálního podmanění budoucí vládě, která je již vedena antikristem.

Neztrácejte se ve svém lidském egu. Největší překážkou pro většinu mého lidu je v tuto chvíli duchovní slepota. A co očekáváte? Jak se vrátit do minulosti tváří v tvář neustálému utrpení?

Neztrácejte tento čas, zdokonalujte se, odhoďte do propasti své lidské ego, které stále drží v zajetí vaše myšlenky.

Přestaňte si myslet, že jste nejlepší, že všechno víte a že vaši bratři jsou neschopní!

Dost bylo těchto "obílených hrobů" [Mt 23,27], které jsou uvnitř odporné kvůli jejich lidskému egu nafouknutého lží!

Není to poznání, co dává duši spásu, ani nevědomost vás nepřivede ke Mně.

Potřebujete duchovní rovnováhu a víru ve Mne, a přesto místo toho dál sbíráte informace od nedokonalých lidských tvorů.

Moji lidé říkají, že Mě milují, aniž by se vnitřně proměnili…
Tvrdíte, že Mě milujete, a přitom nosíte odporné hadry, které nakazí všechny, kdo zůstávají blízko vás…

Říkáte, že jste mými dětmi, a Já nacházím tolik soudců, diktátorů, těch, kdo páchají genocidu, zloděje pokoje svých bratří a sester…

To nejsou moji lidé, moji lidé jsou ti, kdo Mě milují v "Duchu a Pravdě" [Jan 4,23], kdo milují svého bratra, váží si ho a pomáhají mu.

Mezi mým lidem je tolik soudců, kteří, nadutí pýchou, se posadili po mé pravici i levici bez Božího schválení a zapomněli, že "kdo chce být velký, musí být služebníkem všech a ne soudcem všech" [Mt 20,17].

Hlásejte naléhavost obrácení, pokání, bezprostřední blízkost mého aktu milosrdenství pro lidstvo: VAROVÁNÍ.

Mé nástroje kážou o tom, jak je naléhavé, aby se mé děti vrátily do mého Domu vzhledem k velkým zkouškám, v nichž žijí, a k těm, které přijdou a budou ještě těžší.

Nemodlete se ke Mně ve strachu, Já jsem milosrdný a přijímám všechny, kdo přijdou přede Mne.

Dost bylo tvrdohlavých arogantních lidí, kteří se nemění a utápějí se ve vlastním bahně!

Moje církev je zkoušená, tak zkoušená, že chodíte po špatné cestě…

Můj Zákon je jediný: neměnný, neodvolatelný…
Já jsem stejný, jaký jsem byl včera, dnes a navěky
[Žid 13,8]…

Milujte mou Matku a modlete se spojeni s ní, která shromažďuje mé děti do jednoho stáda. Sjednoťte se s mou Matkou tohoto 13. května s láskou, oddaností a s pevným záměrem obrácení.

Modlete se, mé děti, mé Slovo není překrouceno podle momentální potřeby.

Vyzývám vás, abyste se horlivě modlily za Kalifornii, která se chvěje.

Vyzývám vás, abyste se modlily, mocnosti se vydaly cestou otevřeného boje.

Modlete se s vědomím, že k obrácení musí dojít nyní, dřív, než bude příliš pozdě.

Moji milovaní lidé, vraťte se ke Mně v naprostém pokání, milujte se navzájem a "kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem" [Jan 8,1-7].

Má Láska je nepochopitelná pro lidské stvoření. Vraťte se rychle, protože den může být jako hodina.

Má Láska na vás stále čeká.

Váš milosrdný Ježíš
zpět