1566. Poselství Matky Spásy ze dne 12. května 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina


NEZTRÁCEJTE SE VE FALEŠNÝCH PROUDECH


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

POSLECHNĚTE A OBRAŤTE SE. BUĎTE MILOVNÍKY MÉHO SYNA PŘÍTOMNÉHO V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.

Je naléhavě nutné, abyste se zasvětily mému Neposkvrněnému Srdci a respektovaly Písmo svaté a pravé učení církve. Neochabujte, neztrácejte se ve falešných proudech, které vás odvádějí od Pravdy hlásané mým Synem.

Modlete se za církev mého Syna, buďte napravujícími dušemi před Trojičným trůnem.

Uchovávejte svá srdce v mém Neposkvrněném Srdci, které je štítem proti zlu. Buďte napravujícími dušemi Nejsvětějším Srdcím, a tak se duchovně posilujte tváří v tvář potřebám, kterým čelíte a v budoucnu budete čelit.

Udržujte bohatou úrodou ve svých rukou k prospěchu svých bratří, když jste se nejprve obrátili, aby plody, o které se dělíte se svými bratry, pocházely z věčného života, a ne ze zamořeného lidského ega.

Dětičky:

Obrácení je naléhavé před bezprostředním naplněním toho, co jsem vám oznámila.

Zůstávám s vámi, nebojte se – jsem vaše Matka, můj Syn mi vás svěřil. Neopustím vás, přijďte ihned ke Mně.

NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.

Žehnám vám svou mateřskou láskou.

Matka Maria
zpět