1567. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. května 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina)

.
Michael


VYZÝVÁM VÁS K OKAMŽITÉMU OBRÁCENÍ


Milovaní Boží lidé:

Jako velitel nebeských armád vás v tento den, kdy si připomínáte památku naší Královny a Matky s titulem "Panny Marie Růžencové z Fatimy", vyzývám vás k okamžitému obrácení.

JE NALÉHAVÉ, ABY BOŽÍ LIDÉ VZALI NA VĚDOMÍ TENTO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK, KDY SE DĚJINY LIDSTVA SBÍHAJÍ A ROZHODLI SE ODEVZDAT DO BOŽÍ VŮLE A ZASVĚTIT SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.

K obrácení musí dojít hned! Je podstatné, abyste si uvědomili, že jste hříšníci, a v pokání vyznali své hříchy a pevně se rozhodli k nápravě.

Jste pozváni, abyste se účastnili nebeské hostiny a na zemi byli stvořeními víry, naděje a lásky.

Lidstvo pocítilo dotek zneužité vědy, která vás udržuje bezmocné vůči pohromě této nemoci.

Ti, kdo nemilují Nejsvětější Trojici ani naši Královnu a Matku, i nadále odmítají obrácení, dokonce i v těchto rozhodujících okamžicích, kdy si už jasně uvědomují budoucnost této generace.

Spolu s naší Královnou a Matkou vám žehnám.

Svatý archanděl Michael
zpět