1574. 23. května 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 5. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PORODNÍ BOLESTI


Mé děti, musíte nastavit své srdce, abyste pochopily, že to, co bylo, už nikdy nebude. Čas, který na zemi zbývá, ubíhá rychle ke konci všech věcí. Vrátíte se domů dřív, než si myslíte, a Já si přeji, abyste se na to připravily.

Připravte své srdce - nelpěte na věcech vašeho světa, ale upřete svůj zrak k tomu, co je nahoře. Radujte se ze svého spasení jako kdysi, neboť nyní je blíž než kdykoli předtím.

Země se brzy stane strašlivým místem, kde vládne zlo. Mými dětmi bude opovrhováno a budou zabíjeny. I když jste ve své minulosti poznaly šťastné a bezstarostné dny, nyní jsou již za vámi.

Porodní bolesti se stupňují, jako trpí žena, aby mohla porodit. Velmi brzy se pro vás vrátí můj Syn a vy musíte být připraveny.

Bůh Otec


1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Kol 3, 1-2
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží.

2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

1Tes 5, 3: Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí ', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

Mt 24, 7-9
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
zpět