1577. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PLÁNY K NIČEMU


Mé děti žijí ve věku chaosu. Ve vaší době do všeho vstoupil chaos, který způsobuje, že se všichni kolem vás cítí nejistí. Vskutku, je to nejisté, protože lidé odmítli moc mého svatého Slova, které drží pohromadě vše, co vidíte.

Pyšní lidé, kteří si jsou tak jistí, že Mě nepotřebují, se ujali vedení a spřádají velké plány. Já však všechny jejich plány zmařím a zachráním své děti z jejich nemilosrdného sevření.

Mají iluzi kontroly, a přece Já kontroluji vše, co vidíte.

Ježíš


Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je můj Bůh.'

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

zpět