1579. Poselství Ježíše ze dne 28. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UDÁLOSTI DNE


Mé děti jsou zaujaty událostmi kolem nich.

Děti, s každou další hodinou přibývá zla v událostech dne. Musíte se naučit rychle se přizpůsobit. Neztrácejte čas ohlížením se na to, co je za vámi, neboť minulost vám nemůže pomoci v tom, co má přijít.

Upřete svůj zrak na Mne - Já budu vaším pokojem. Budu vaším Živitelem, pokud Mi budete důvěřovat, že se o vás postarám. Budu vás na této cestě provázet na každém kroku.

Soustřeďte se na Mne, ne na události dne, a ne na to, co už se stalo a je pryč.

Ježíš


Lk 21, 22: Poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

Lk 21, 26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Mt 6, 34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Lk 9, 62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
zpět