1580. 29. května 2021. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PORODNÍ BOLESTI


V úterý ráno jsem se byla venku projít a mluvila jsem k Pánu o nedostatku jídla a hladomoru a o jiných věcech, které přicházejí. Náhle Pán mi začal říkat tato slova:

Zásobárny potravin zavřou, protože už nebudou mít jídlo, aby je poskytovaly.

Proč Pane? Proč zásobárny potravin budou zavřeny?

Jelikož hřích v této zemi je mimořádně velký, to, co musím udělat, abych přitáhl jejich pozornost, bude stejně mimořádné. Protože jejich blahobyt je ukolébal k spánku, použiji nouzi, abych je probudil k mé Lásce, mému milosrdenství, k jejich potřebě Mne samotného.

Amerika, kterou jste znali dříve, už není. Nyní, jako žena při porodu, ty, Ameriko, budeš trpět – porodními bolestmi, jdoucí jedna za druhou, jak události začnou přicházet, abych mohl volat ke Mně můj lid, který Mě až doposud odmítal nebo ignoroval.

Ježíš

Poznámka: Mám takový pocit, že až zásobárny zavřou, stane se to v nedaleké budoucnosti, ne právě teď, během pandemie. V roce 2008 mi Pán ukázal hladomor, přicházející do Ameriky. Vzpomínám si, že země byla velmi prašná a suchá. Kdyby se můj přítel nezmínil ve svém dnešním dopise o suchu, nemohla bych pochopit, co jsem tehdy viděla (Díky, Jakube!). Všechno bylo tak suché a prašné, připomínalo mi to obrázky vyprahlé oblasti Velkých Plání na začátku třicátých let.

Na cestách jsem neviděla žádná auta, všichni šli pěšky. Nějací lidé upadli a zemřeli, všichni ostatní se jen vlekli dál před ně. Vypadali zdrceně. Vzpomínám si, že jsem viděla dívku tak asi na 12-13 let, která měla okrouhlé otevřené boláky (vypadaly asi 2,5 cm v průměru) po celé délce svých paží. Šla spolu se ženou středního věku. Na internetu jsem nebyla schopná najít fotografii žádné kožní nemoci, která by vypadala jako to, co jsem viděla. Je možné, že tyto rány na pažích této dívky jsou znamením, že tento hladomor přijde v čase nějaké nemoci, nebo epidemie, která se projevuje jako to, čím byla postižena.

Možná, že to bylo to strašné sucho, které vyvolalo hladomor, protože takové sucho, je-li dostatečně rozsáhlé, by jistě mohlo zastavit růst všeho. Nevzpomínám si, že bych v této vizi viděla ty boláky na někom jiném než na ní. Viděla jsem jistý počet lidí, kteří vypadali na 40-60 let, nebo starší, ale boláky jsem viděla jen na té dívce a neviděla jsem žádné jiné blízké jejímu věku. Nemám ponětí proč.

V úterý ráno, když jsem byla na procházce, měla jsem vizi polí pšenice. Viděla jsem žlutohnědá pole zlatých zrn v závanech větru, a pak, místo nich, jsem viděla pšenici, která se změnila v strniště, jakoby vyschla a byla skoro jako prach. Není to tak, že v tomto čase nebudeme moci koupit jídlo, je to tak, že už žádné jídlo ke koupi nebude.

Další věc k povšimnutí: O pšenici se říká, že představuje znovuzrození a obnovení.


Mt 24, 6-9
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Amos 8, 1-11
10: Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalozpěvy. Na všechna bedra vložím žíněnou suknici, na každé hlavě bude lysina. Učiním, že bude v zemi smutek jako nad jednorozeným a její poslední chvíle jako den hořkosti.
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.

Ž 107, 34: V solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.

Ez 14, 13: Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,

1Thes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat: Je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

zpět