1582. 31. května 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 20. června 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


V JEDINÉM DNI


Americký národ už dlouho šel ve vzpouře proti Mně. Kdysi dávno Mi sloužil, nyní se však ke Mně obrací zády a nepotřebuje svatého Boha. Brzy bude sklízet následky tohoto vážného omylu.

Ameriko, podnítil jsem proti tobě tvé nepřátele. Jako orel jsi byla dlouho silná a svobodná, ale medvěd se probudil a tvé peří pod slabým vedením zplesnivělo kvůli nedostatku Mne.

Říkáš, že Mě nepotřebuješ, a brzy dostaneš příležitost ukázat, zda nepotřebuješ Toho, kdo je větší než všichni. Tvá moc padne v jediném dni, Ameriko, a tvůj nepřítel tě srazí na kolena.

Ke komu budeš volat o pomoc? Neboť všichni, když uvidí tvou zkázu, uprchnou. Mocný národ padl a všichni to uvidí.

Byl jen jeden, kdo tě mohl zachránit, a Tím jsem byl Já.

Bůh Otec


1Kr 11, 14: Promluvil k nim podle rady mladíků: "Můj otec vás obtížil jhem, já k vašemu jhu ještě přidám. Můj otec vás trestal biči, já vás však budu trestat důtkami."
zpět