1585. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. května 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL


PŘICHÁZÍM K LIDEM NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABYCH VÁS VAROVAL.

PŘICHÁZÍM S MEČEM VZTYČENÝM, SJEDNOCENÝ S MÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI, ABYCH CHRÁNIL LIDSTVO.

Tato generace musí změnit své činy a chování, musí vejít do přátelství s Kristem, musí Jej poznat a uznat Jej, ne v lidském rozmaru, ale v Boží vůli, aby vás Zlý nepodvedl svou vychytralostí.

Sjednoťte se s Kristem, sjednoťte se s naší Královnou a Matkou. Je naléhavé, abyste tuto žádost splnili. Neodkládejte to, nezapomínejte na to, pomáhejte jeden druhému, žijte v Kristu, dýchejte Krista, živte se Kristem – už nemůžete déle čekat.

Ten, kdo zadržuje "Tajemství nepravosti", přestane být brzdou. Kristova církev bude opuštěna a lidstvo bude nepopsatelně trpět.

Moc šelmy bude žít v některých současných svatyních, kde znesvěcení bude naprosté. Boží děti se vrátí do katakomb. Zpustošení přijde do středu křesťanství, obrazy budou vyměněny za modly a Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista bude ukryta.

Vy to nechápete, to není konec světa, ale tato generace bude očištěna. Zlý vyhání Boží děti ze správné cesty, a to je jeho hlavní cíl – zvýšit svou kořist v počtu duší.

Budou to silné chvíle. Víra bude neustále zkoušena: Všechny lidské bytosti budou muset použít svou schopnost rozlišování pro spásu své duše [Mk 8, 36]. Nikoli rozlišování vycházející z jejich ega, ale z prosby o pomoc k Duchu Svatému. Dávejte pozor – nepřítel na vás chystá pasti.

Modlete se za Ekvádor a Guatemalu, budou trpět kvůli svým sopkám.

Modlete se za Mexiko, Kalifornii, Itálii – budou otřeseny.

Modlete se za Indii, její lid trpí.

Modlete se za Francii, přichází nestabilita.

Modlete se za Argentinu, zachvátí ji chaos.

V tomto čase je vyžadována usilovná práce Božího lidu.

NA 15. ČERVNA BYSTE MĚLI ZORGANIZOVAT SVĚTOVÝ DEN MODLITEB.

Žehnám vám. Nebojte se, buďte jedno. Jednejte, nemějte strach, obraťte se.

V jednotě Nejsvětějších Srdcí,

Svatý archanděl Michael.

zpět