1587. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZOUFALÁ SNAHA PŘEŽÍT


Mnozí z těch, kteří jsou vám blízcí, se stanou jakoby jiní lidé v tom, co má brzy přijít, mé děti. Všichni kolem vás se změní strachem, který je zachvátí, až na zemi začnou dopadat soudy. Lidstvo bude zoufale usilovat o přežití, aniž by si uvědomilo, že je ochráním, jen když Mi dají svůj život. Lidé se vzdají a podlehnou svým nízkým pudům a násilí se stane normou.

Jen ti, kdo Mě znají, skutečně pochopí, co se děje a odkud to přichází, protože lidé se pokoušejí vysvětlit vše, co se přihodí. Jen ti, kdo Mě znají a uctívají, budou mít dostatek. Pouze oni budou ochraňováni, aby mohli pokračovat ve vydávání svědectví duším, které by jinak zahynuly.

Opásejte svá bedra, děti, neboť poslední závod je právě před vámi a brzy tu budete se Mnou.

Ježíš


1Jan 2, 15-18
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

18: Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.

1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
zpět