1589. 5. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. června 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NĚKTERÉ VYVÝŠÍM, ABY ŠLI V ČELE CESTY


Modlila jsem se kvůli zmatku, který někteří projevili kvůli skladování potravin vs. neskladování potravin atd. a za to, co má Pán říci svému lidu v rozhlasovém pořadu tento týden, a On mi dal toto:

Přeji si, aby moji lidé byli plně připraveni na to, co má brzy přijít. Přeji si, aby nebyli zaskočeni, jako bude zaskočen svět. Svět Mě neslyší, ale vy, moji lidé, slyšíte můj hlas a přeji si, abyste Mě slyšeli ještě víc.

Moji lidé, vaše přirozené uvažování vám říká, abyste si dělali zásoby a vytvářeli si útočiště, ale vy nevíte, co vás čeká, tak jak to můžete provést? Ano, mluvil jsem k některým z vás a skrze své proroky, ale přichází toho víc, o čem nevíte. Přeji si, abyste Mě hledali, abych k osobním přípravám vedl vás a vaše blízké. Jen Já vím, která opatření vám budou ku prospěchu a jak brzy je budete potřebovat.

Někteří z vás běhají sem a tam a hledají slova, zatímco Já si přeji, abyste hledali Mne, dárce slov.

Proč hledáte slova, a ne Toho, který je pronáší, když jsem vám tak dostupný? Proč důvěřujete více člověku než Mně, Stvořiteli člověka? Chodíte podle svých hledisek, a to není z víry.

Vyvýším některé z vás, aby vedli ostatní, jak chodit s vírou v časech, které brzy přijdou. Vy budete v čele cesty, aby Mě ostatní mohli lépe poznat.

Učte se, mé děti, učte se Mi důvěřovat ve všem, neboť přichází den, kdy to budete muset udělat, abyste přežili. Studujte zázraky Mé mocné síly v mém svatém Slovu, abyste lépe porozuměli mým cestám a tomu, jak přijímat své zajištění. Vězte, že těm z vás, kteří to budou potřebovat, připravím únikovou cestu. Chystejte se a hodujte na mém Slovu, abyste se připravili na běh v tomto závodu.

Ježíš


*** V tomto bodu jsem silně pocítila, že shromažďování zásob apod. není špatné, ani Pán není proti němu, ale že nechce, aby veškerá naše víra spočívala v uložených zásobách. Nechce, abychom v konečném důsledku důvěřovali v naše zásoby, které nás zachrání před tím, co přijde, ale Jemu. Cítím, že říká, abychom poznávali jeho Slovo, a tak poznali Jej a kráčeli v jeho blízkosti, abychom mohli být vedeni Jím. Myslím, že nechce, abychom byli lhostejní a bezstarostní jako kobylky, ale moudří jako mravenci, ale ze všeho nejvíc – a co je důležitější než skladování potravin, abychom se k Němu přiblížili a naslouchali Mu, a abychom si brousili meče a byli připraveni zabít všechny velikány, kteří nám přijdou do cesty.

zpět