1590. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. června 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

TENTO ČAS NENÍ JAKO PŘEDCHOZÍ DOBY…


Milovaní Boží lidé, žehnám vám.

Děti Boha, Jednoho a Trojjediného:

VYZÝVÁM VÁS K JEDNOTĚ!

Jednota a bratrská láska jsou pro lidský rod kamenem úrazu kvůli neposlušnosti, protože lidé neustále staví své lidské ego nad poslušnost, a to znamená, že jejich život je naplněn nespokojeností.

V tomto čase se lidská rasa sama spoutala nešťastným uspokojováním vlastního ega.

Velkou a neustálou chybou Božího lidu bylo a je jeho podřízení se lidskému rozumu, který považuje za dokonalý a nenechá se osvítit milostí Ducha Svatého. Tím se dostává do hlubin nejsmrtelnější a nejubožejší nedokonalosti, jaké mohou lidské bytosti čelit.

Boží lidé, kráčíte v divokosti lidského ega, neustále zápasíte s neřestmi, které nejste schopni v sobě potlačit a s výzvou k pokoře, jíž se málokdo podrobí.

Pýcha není dobrým rádcem; legie zla rozvášňují lidstvo, aby mu vpravily jed nejednoty všude, kde je jim to dovoleno.

Nyní je ten pravý čas!… a postupuje, aniž byste si toho všimli. Je nutné, aby si lidstvo zachovalo duchovní pokoj.

Nejsvětější srdce krvácí pro tolik duší, které se podřizují zlu, aniž by si to uvědomily, kvůli svému navyklému a chybujícímu každodennímu chování.

Boží lidé:

Tento čas není jako předchozí doby…
Tento čas je rozhodující: je to čas pozvednout víru k výšinám, nad vaše vlastní já.

Přítomnost ďábla se zmocňuje Země a neustále šíří bolest.

Lidstvo jde od utrpení k utrpení, a tak to bude pokračovat, dokud nepoklekne a řádně se nepodřídí učení našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Země, znečištěná hříchem, se očišťuje. Celá Země se očišťuje.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Maďarsko; bude těžce trpět.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Indonésii; přinese lidstvu očistu.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, zmatek povede ke konfliktu.

Teď není čas na zábavu, je to čas k rozjímání.
Ne všechno je bolest nebo smutek.
Pokoj přijde později: zažijete nebe už předem.

Pokračujte v růstu ve víře, nepolevujte ve vytrvalém obrácení.

Buďte posly pokoje.

Svatý archanděl Michael
zpět