1595. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELMI KRUTÝ HLADOMOR


Hladomor, který se blíží, bude velmi trýznivý, mé děti. Tento hlad pokryje celou zemi. Někteří si budou muset vybrat, zda nakrmit své děti, nebo se sami nasytit, aby se o ně mohli starat.

Protože Mě mnozí nechválili ve svém blahobytu, naučím je chválit Mě v jejich nouzi. Dokonce i vůdci velkých národů poznají v tom čase hlad a jejich velká moc je nebude moci nasytit. Veškeré bohatství bezbožných nebude stačit, aby si koupili jídlo tam, kde žádné jídlo není. Já ovládám celé stvoření. Ačkoli se člověk pokusil o tuto kontrolu (ovládnout celé stvoření), není toho schopen, neboť Já jsem Ten, kdo stvořil člověka z prachu země.

Ach, člověče, tvá pýcha tě přivede k pádu. Pohlédni vzhůru, neboť tvé vykoupení je nahoře.

Ježíš


Ž 107, 34: V solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.

Ez 14, 13: "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek."
zpět