?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1597

1597. 12. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NASTAL ČAS OTŘESŮ


Mnohé z mých dětí pociťují otřesy uvnitř. Mnohé viděly vize nebo sny o otřesech a věcech, které se otřásají. Otřesy jsou nyní zde a stále přicházejí, mé děti, neboť čas otřesů je u vás.

Všechno uvnitř člověka se otřese v základech. Pokud je nevěřící, bude se třást strachem. Ti, kdo chodí po mých cestách, se budou třásat pomazáním mou mocnou sílou na jejich životech a v tomto čase vyjdou a budou konat mocné činy v mém Jménu. I svět se otřásá - vlády se otřásají, ekonomiky se otřásají, národy stojí na pokraji a třesou se v nejistotě, co přinese budoucnost.

Budoucnost každého člověka a každého národa je v mé ruce a Já vynáším rozsudek podle vašich skutků. Ti, kdo si myslí, že nevidím jejich hříchy, se mýlí. Ti z vás, kteří si myslí, že se o ně nestarám, se mýlí. Starám se a vidím – jak vás, tak i vaše skutky.

Mnozí na světě nevidí čas na duchovních hodinách. Mnozí se nechtějí nechat vyrušit od svých světských radostí a zálib. Nemají čas na Boha, který je stvořil, jenž určuje jejich požehnání a jejich další dech života. Nevidí, že je to moje mocná ruka, která jim umožňuje užívat si radostí, ze kterých se těší. Ach, člověče, který nemáš pro Mne čas, svět se stal tvým bohem a jemu budeš sloužit, i když po Mně budeš v příštích dnech toužit! Budeš ke Mně volat ve svém trápení a budeš si přát Mě poznat, ale okolnosti ti ztíží, aby ses o Mně v tom čase dověděl.

Proč se honíte za bohy ze dřeva a kamene, kteří vás nemohou zachránit ani ochránit před tím, co přijde? Proč uctíváte to, co vidíte, co se rychle změní v prach a co si z této doby nemůžete odnést?

Ježíš


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Ez 38, 19: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

Řím 2, 3: Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?

Jr 17, 10: "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."

Da 5, 23: ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.
zpět