1606. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TAK MÁLO ÚTĚCHY


Mé děti, v čase, jemuž se blížíte, budete mít málo útěchy. Jak se budou podmínky zhoršovat, bude to v lidech probouzet to nejlepší i to nejhorší.

V těch, kteří nesou mého Ducha, uvidíte to nejlepší. U těch, kteří Jej nenesou, uvidíte věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je uvidíte. Někdy vám to, co uvidíte, bude připadat jako zlý sen.

V této době tak malé útěchy budou všichni lidé toužit po útěše. Někteří se budou obracet k vínu, jiní k drogám, mnoho mého lidu bude v pokušení utěšovat se nemorálními způsoby. Již nyní vás varuji, abyste se před tím měli na pozoru, neboť to bude ta nejhorší doba k pádu do hříchu.

Pamatujte, že Já sám mám být v každé době vaším Utěšitelem. Praktikujte to nyní a dovolte, aby se to stalo vaším zvykem, obracet se ke Mně pro vše, co potřebujete. Až ten čas přijde, budete velmi rády, že jste to udělaly.

Ježíš


Jan 14, 16-20
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –

17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

19: Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.

20: V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

zpět