1608. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. března 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OTŘESY ZAČÍNAJÍ


Před několika dny, když jsem se probouzela, jsem viděla další vizi třesoucích se věcí. Viděla jsem samu sebe, jak stojím uprostřed mnoha vysokých budov. Pak se všechny budovy začaly otřásat a některé se začaly hroutit v důsledku intenzity probíhajících otřesů. Intenzita se nezmenšovala, ale zůstávala stejná.

Slyšela jsem slova: "Jděte po mých cestách."

Začala jsem se modlit a ptát se Pána, proč vidím jedno vidění za druhým, jak se věci otřásají. Odpověděl mi:

Až povstanu a strašlivě zatřesu zemí, zatřesu ekonomickým, pak duchovním a pak tím, co je pod zemí.

Dnes jsem se opět modlila kvůli otřesům a On znovu promluvil:

Otřesy začínají, moji lidé. Nyní uvidíte, jak se mnohé věci kolem vás začnou třást. V této době se bude otřásat vše, od vztahů přes vlády až po systémy víry. Co není ze Mne, neobstojí ve zkoušce otřesů.

Posilujte svou víru, mé děti. Vězte, že vás v nadcházejících časech ochráním a zaopatřím, a nepochybujte o tom. Jen věřte, neboť to je klíč k tomu, abyste obdrželi cokoli z mé mocné ruky. Důvěřujte Mi.

Ježíš

Mk 5, 36: Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!"

Iz 2, 19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Mt 6, 32-34
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

zpět