1613. 19. června 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 15. července 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO ZMĚN


Mé děti,

vstoupily jste do období mnoha změn. Neboť vy, kteří se v zájmu svých životů podrobujete Mně, nyní zakusíte četné změny v důležitých oblastech svého života. Tyto změny již vidíte přicházet, a nebraňte se mé ruce. Připravil jsem vám tyto změny, abych vás posunul na další úroveň mé vůle.

K mnoha z těchto změn dojde skrze ty, kteří jsou vám blízcí. Nevzpírejte se. Vězte, že je to váš Otec, jenž pracuje ve vašem světě. Činí Mi potěšení, že vás přivedu na vyšší úroveň mých požehnání.

Chvalte Mě, až se tyto změny stanou, i když nebudou všechny příjemné, neboť skončí dobře a vy budete velmi odměněni, obstojíte-li v mé vůli, až k nim dojde.

Bůh Otec


Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.

Kaz: 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Fil 4, 11-13:
11: Ne, že bych si stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.

12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen ve všem: v sytosti i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.

13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

zpět