1614. 20. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. září 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍRA JE KLÍČEM


Nyní se vše mění.

Teď, když jsou moji lidé na místě, teď když jsem vám řekl, co má přijít, se všechno mění - změny začínají teď.

Svět, ve kterém se nacházíte, mé děti, nyní postihne mnoho změn, a ne mnoho z nich bude dobrých, protože ve věčné říši zuří boj o vaše duše. Výsledek závisí na vás - na vaší oddanosti mému Slovu, na vašem odhodlání věřit ve Mne, bez ohledu na to, co vidíte kolem sebe. Tolik mých dětí Mě soudí podle svých poměrů, a tak by to nemělo být, protože mnohé situace si vytváříte sami.

Lidé na světě budou zachváceni panikou, až začnou některé z těchto změn na zemi, neboť Já budu ovlivňovat změny v atmosféře a v nebi a těm se nemohou vyhnout, ani je ovlivnit. Přeji si, aby to věděli a uvědomili si, že beze Mne nemohou udělat nic.

Způsobím změny v samotné zemi a přivodím otřesy, abych jim ukázal svou ohromnou moc. Ovlivním vaše zásobování potravinami - abyste věděli, že Já sám jsem poskytovatel všech věcí.

Víra je klíčem k přežití a prosperitě v těchto časech. Pokud jste Mi dovolili, abych vás vytříbil a ověřil vaši víru, budete připraveni. Pokud jste se přede Mnou drželi stranou a bránili se mým přípravám, pak nyní budete mít strach a nebudete schopni obstát.

Bez víry se Mi nemůžete líbit.

Ježíš


Am 3, 7: Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

2Kor, 5, 7: Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

zpět