1618. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ATMOSFÉRICKÉ ZMĚNY


Stejně jako se při bouřce mění atmosféra a obloha, tak se brzy při nastávající bouři změní i vaše prostředí a okolnosti.

Nyní vidíte, že temnota narůstá, a cítíte skryté hřmění, které bude brzy uvolněno. Ve vzduchu přetrvává vůně blížící se bouře a moji lidé se připravují, tiše se modlí. Všichni víte, že brzy přicházející změny vám budou činit potíže, ale byly již dávno předpověděny.

Začátek těchto změn ohlásí jedna událost - událost, která pro můj lid všechno změní. Až uvidíte, že k tomu dojde, nastavte svou mysl a srdce tak, abyste pevně stáli na své víře ve Mne, a nezapírejte Mě bez ohledu na to, co to vás nebo ostatní bude stát.

Vy všichni, kteří vytrváte až do konce, budete zachráněni a budete se zde se Mnou těšit z nebe navždy!

Ježíš


Mt 16, 1-3
1: Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.

2: On však jim odpověděl: "Večer říkáte: 'Bude krásně, je pěkný západ.'

3: A ráno: 'Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.' Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete?"

Mt 10, 32-33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

zpět