1622. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDOU ČELIT MÉMU SOUDU


Mé děti, ti, kdo vás vedou, se dostali do zkaženosti.

Z vysokých úřadů ve vaší zemi se vylévá ohavnost. Zlo pokrývá zemi Ameriky a lidé, kteří Mě v této zemi odmítli, brzy poznají mou mocnou ruku.

Až zasadím Americe ránu, země se zachvěje. Lidé se budou třást. Některým lidem selže srdce strachem, protože si uvědomí, že jsou proti tomu, co se děje, bezmocní.

Vaši vůdci pečlivě plánovali, mé děti. Naplánovali si, jak budou vydávat zákony proti vám, jak vás budou pronásledovat a vést ostatní k tomu, aby dělali totéž.

Naplánovali, jak vám vezmou všechno, co máte, ale nepočítali se Mnou. Neplánovali, protože nevěří. Až se jim dám poznat, nebudou mít žádný opravný prostředek. Až vám vezmou to, co máte, až přijmou odporné zákony proti mému svatému Slovu, setkají se se Mnou strašnými způsoby, neboť je budu pronásledovat. Obrátím proti nim samotné světy (jejich jednotlivá prostředí), v nichž žijí.

Zablokuji každou cestu, kterou se pokusí uniknout mým soudům. Budou čelit mé mocné ruce soudu za všechno, co vám udělají.

Ježíš


Da 7, 19-22
19: Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,

20: i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.

21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,

22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.
zpět