1623. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

JAK MÁLO JE TĚCH, KTEŘÍ MĚ MILUJÍ A POSLOUCHAJÍ!


Můj lide, moji milovaní lidé:

Přijměte můj pokoj, tak potřebný pro celé lidstvo.

Jdete jako ovce bez pastýře…

Procházíte kolem, aniž byste naslouchali mému hlasu, nepoznáváte Mě a ti, kdo Mě poznávají, Mě neposlouchají.

Je tak málo těch, kteří Mě milují a poslouchají!

NALÉHAVĚ vás vyzývám k obrácení! [Mk 1,15]. Zlý vás neúnavně pronásleduje s cílem ublížit mým dětem a zničit je, proto musíte být láskou, jako Já jsem Láskou.

Zlý těžce otrávil moje lidi. Otrávil vaši mysl, myšlenky, slova a srdce, aby vaše díla a jednání byly zhoubné. Proto vás očišťuji a dovoluji očistu. Avšak mé děti pokračují, aniž by se proměnily v nové lidi, stále zapomínají, že pšenice roste spolu s plevelem [Mt 13, 24-30], a tak v tom budou pokračovat.

Jděte opatrně kupředu. Můj Zákon bude prohlášen za neplatný a má církev přijme výzvy démonů, a odmítne Mne. Jaké utrpení vás čeká!

Uvnitř mého lidu je malý počet lidských stvoření, která Mě neustále prosí, aby Varování přišlo brzy, – a tak se také stane – proto je neustále očišťuji a ve spěchu je formuji.

Mezi těmi, kdo se nazývají mými dětmi, je tolik lidí, kteří přestože vědí, kdy jim znamení a signály oznamují příchod všeho, na co tak dlouho čekali, nadále popírají mé záměry…

Znamení a signály, které dopouštím, abyste se obrátili, odmítají heretici, kteří chtějí mé věrné odsoudit.

Můj věrný svatý archanděl Michael vás vyzval k Světovému dni modliteb kvůli bezprostřední potřebě obrácení mých dětí.

Na tuto výzvu reagoval lid milující svého Pána a Boha.

Oddanost velkého počtu mých dětí této výzvě udržuje mé milosrdenství rozlévající se na všechny lidi. Kdo má žízeň, ať ji uhasí, kdo má hlad, ať se nasytí, kdo duchovně trpí, ať se z toho utrpení uzdraví. Kdo se neobrátil, pocítí volání, kdo se trápí, najde pokoj, odpověď závisí na každém z vás.

Toto je má odpověď na pozornost mého lidu k výzvě mého milovaného svatého archanděla Michaela. Mé nebeské legie čekají na volání mého lidu, zvláště v této chvíli, aby jej vždy chránily.

Pokračujte ve spojení s pravým učením mé církve.

Modlete se, mé děti, modlete se, aby se mé děti nasytily tímto okamžikem duchovního mléka a medu.

Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry a sestry, za ty, kteří budou brzy trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se, aby se vám nemoc zdaleka vyhnula.

Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, země se bude silně třást, aby se jih očistil.

Moji lidé:

Poslušnost a odezva na volání mého domu je pro každou bytost ochranou a zvláštním požehnáním.

Žehnám vám. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět