1625. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRÁCE, KTEROU JE TŘEBA VYKONAT


Mé děti, v tomto čase je třeba vykonat mnoho práce. Je mnoho duší, které budou předány nepříteli, jestli se velmi brzy neobrátí ke Mně. Zanedlouho se ve vaší době stanou události, které bez varování připraví o život mnoho lidí. Bude mnoho zármutku a změny ponechají mnohé bez naděje.

Zůstaňte pevné, buďte velmi odvážné, dívejte se jen na to, co je před vámi. Pamatujte, že jsem stále s vámi.

Ježíš

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

zpět