?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1627

1627. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEZABÝVEJTE SE TÍM


Když jdete v čase zkázy všeho, co znáte, nezabývejte se tím, co je ztraceno, ani životem, který jste znali předtím. Myslete pouze na práci, kterou máte vykonat. Myslete na duše, které chodí po zemi v temnotě, a jděte a řekněte jim o Mně. Povězte jim, že jim nabízím naději, i když kolem sebe žádnou nevidí. Povězte jim, že jim zde připravím místo, jestli Mi dají své srdce a že je v té strašné době zaopatřím a ochráním.

Dokončete práci, mé děti, a Já vás zavolám domů ke Mně. Nezabývejte se v té době svými životními situacemi, protože to by vedlo jen k zoufalství.

Brzy necháte zemi za sebou a začnete svůj život tady se Mnou.

Ježíš


Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
zpět