1628. 3. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY


Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění, a přijde mnohem více změn. Přijde tolik změn, že změna bude normálním během věcí. Místo stability a technologických pokroků, bude přicházet jedna změna za druhou. Váš svět se změní způsoby, které se vám nebudou líbit a přijdou chvíle, kdy nebudete chápat jak fungovat, protože mnoho vašich užitečných zařízení vám bude vzato.

Studujte, mé děti, v časech zajetí, v mém svatém Slovu. Studujte dřívější doby, kdy člověk byl podroben a zajat v systému, kterým opovrhoval.

Studujte, dokud nepochopíte, co budete muset udělat a jak se přizpůsobíte novému směru, až se objeví, neboť není příliš daleko.

Ježíš


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

2Thes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

zpět