1629. Poselství Matky Spásy ze dne 25. června 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

ŽIVLY PŘEDVEDOU SVOU SÍLU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Zachovejte si svou stálost, nečiňte ukvapená rozhodnutí. Musíte zůstat bdělé, protože ďábel vylévá na lidstvo to, co vlastní: hněv, hloupost, prudkost, nestálost, neposlušnost, pýchu, zlobu a závist, aby se tyto věci zahnízdily v každém stvoření, které mu to dovolí. Posílá své legie, aby nechaly padnout lid mého Syna do pokušení.

Zlý jedná se zuřivostí proti mým dětem.

Probíhá skutečný a nelítostný boj o duše, který vede můj milovaný svatý archanděl Michael a jeho legie proti Satanovi a jeho zlovolným legiím, které se potulují světem a usilují o ztrátu duší.

Lid mého Syna vítá novoty, které zraňují Nejsvětější Srdce mého Syna. Ďábel a jeho přívrženci neodpočívají, útočí na vás, aby si z duší udělali kořist a mé děti padly do sítí zla.

Růst ve víře je nezbytný, bratrská láska je nepostradatelná, stejně jako ano, ano!, ne, ne! [Mt 5, 37].

V této době je celý vesmír ve varu. Lidé jsou vydáni na pospas neustálým duchovním turbulencím, v nichž jedni z mého lidu zrazují druhé. Můj Syn ví všechno.

Moji milovaní, had zla se plazí po zemi a odtud se dostává do mysli, do myšlenek lidských tvorů, a tak se mu daří pronikat do církve mého Syna, až na vysoké pozice v hierarchii, v politice, ve společenských záležitostech, prostřednictvím příkazů které nechává kolovat světová elita.

Tato elita si zachovává moc nad lidstvem po všech stránkách, s jasně definovaným schématem v globálním měřítku: pandemie není náhoda, stejně jako mutace nebo úmrtí, protože plán na snížení světové populace je postupně realizován jako nedílná součást antikristovy strategie.

Milované děti,

musíte zůstat pevné ve své víře, starat se o její posilování a nepodlehnout pokušení, které by vás odlákalo od mého Syna a vedlo vás k zapření mého Syna, který všechno vidí…

Pro věřící je to těžká doba, doba zmatku, doba, kdy budu muset prolévat slzy bolesti za své děti, které padnou do spárů pokušení a opustí přímou cestu, která vede k věčnému životu.

Jak mnozí zapomínají na blízkost Varování, a jdou dál, jakoby všechno bylo v pořádku a chovají se jako pokrytci, kteří se nestarají o to, aby se v každém okamžiku pozvedali a neklesali tím, že se nechávají svádět ďáblem.

Modlete se, mé děti, církev mého Syna bude trpět, bude otřesena.

Modlete se, mé děti, země se bude i nadále otřásat silou, větší, než jakou člověk předvídá.

Modlete se, mé děti, agresivita mezi zeměmi povede k větším konfliktům.

Modlete se, děti moje, modlete se; živly předvedou svou sílu a lidstvo se vyděsí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Buďte bytostmi, které se liší od ostatních, buďte věrné mému Synu, nebojte se…

Nebeské legie, kterým velí můj nejdražší a nejvěrnější svatý archanděl Michael, stojí před každým z vás, aby vás ochraňovaly. Jste lidé mého Syna a tato Matka se za vás přimlouvá jako Královna a Matka milosrdenství.

Buďte láskou, zbytek vám bude dán navíc.

Žehnám vám.

Matka Maria

zpět