1630. 4. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOBA VELKÉ ZMĚNY


Mé děti, jste v době velké změny. Mnoho změn se uskuteční ve vašem světě a některé ve vašem životě.

Poznámka: Viděla jsem něco jako demoliční kouli, která udeřila do domu, ale viděla jsem to zevnitř domu. Sklo se rozbilo a věci se rozletěly všude kolem.

V tomto čase změn se bude zdát, že ve vašem životě už nic nebude na svém místě, ale každý kus padá tam, kam přikazuji a nakonec to bude velmi dobré.

Dovolte mému pokoji vás naplnit, až se tyto věci stanou, vědouce, že Já mám vládu nad každou skutečností a držím vás v bezpečí v dlani mé mocné ruky. Nic nemůže Mi vás ukrást. Jen vy můžete opustit mou ruku, zvolíte-li si jinou cestu (odvrátíte-li se od Něho).

Až se tyto věci stanou, buďte v klidu a uznejte, že Já jsem Bůh.

Bůh Otec


Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.

12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.

13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

2Kor 5, 7: žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

Ž 46, 10-12
10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
zpět