1639. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSEM VĚTŠÍ


Ti, kdo Mě odmítají, si neuvědomují, že jsem mocný Bůh, Král a Stvořitel všeho, co vidíte a prožíváte.

Když se díváte na hvězdy, vězte, že jsem každou z nich stvořil a umístil na nebesa. Když se díváte na světy, vězte, že jsem každý z nich se všemi jeho obyvateli stvořil Já. Podívejte se na Zemi v její celistvosti – jak je rozlehlá a široká. Jsem větší než celá Země. Jsem větší než vaše galaxie. Než všechny galaxie, neboť vskutku jsem je všechny navrhl a usadil na jejich místa.

Stvořil jsem Zemi, Měsíc, hvězdy a celou planetární soustavu kolem vás. Všechny jsem je vyrovnal na jejich místech. To Já jsem je umístil na jejich oběžné dráhy. Stvořil jsem všechny soustavy, které vidíte, i mnohé, které nevidíte.

Ve všech těchto věcech jsem větší. Jsem mocný Bůh, Král a Stvořitel všeho, co vidíte a prožíváte.

Uctívejte Mě. Poslouchejte Mě. Podřiďte se Mi. Kráčejte se Mnou.

Bůh Otec


Ge 1, 1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Kol 1, 16: Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Žid 6, 13: Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém.

zpět