1640. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


INTENZIVNÍ ÚTOKY


Mé děti shledávají, že je stále těžší odpouštět, stále těžší milovat, stále těžší odolávat pokušení. Napětí vzrůstá, protože nejistota je všude kolem vás a přichází ve větší míře.

Mé děti, otevřete oči. Můj nepřítel zvýšil své útoky proti vám a prudce proti těm, kdo konají dílo království. Autorita mého Jména přemůže každý útok, který proti vám pošle, jen když ji budete používat.

Útoky budou stále intenzivnější, jak bude plynout čas a on bude zvyšovat svůj vliv na zemi a ve vedení prostřednictvím vašich vlád. Vše, co bylo předpověděno tak dávno v Jeruzalému, se nyní musí stát skutečností.

Ježíš


Žid 2, 18: Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Ef 6, 10-13
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

zpět