1650. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CO DOVOLÍTE


Mé děti, jak čas postupuje a světla a temnoty přibývá, mnohé z vás budou pronásledovány těmi nejbližšími, kteří Mě neznají nebo Mě neznají dobře. Bude to pro vás smutné období, protože budete odloučeny od těch, kteří jsou vám nejdražší. Radujte se, neboť vaše oběť nebude bez odměny. Velká bude vaše odměna v nebi.

Postupem času se ty, které Mě neznají, stanou pro vás nebezpečím. Dívejte se, jak některé z nich nyní odstraňuji, abych vás ochránil.

Ty, které jsou nerovně spojeny, čelí v této době nebezpečí, neboť vás nemohu ochránit před tím, co samy dovolíte.

Očistěte svou cestu. Očistěte své prostředí - očistěte je od všeho, co není ode Mne. Přibližte se ke Mně a nedovolte druhým, aby se mezi nás postavili, protože na tom závisí váš život.

Ježíš


Lk 6, 22-23
22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

23: Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.

Sk 19, 19: Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných.

zpět