?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1656

1656. Poselství Ježíše ze dne 27. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROSTĚ SI SEDNĚTE


Pojďte se mnou večer stranou, abyste si přede Mnou sedli, nemodlili se, nepracovali, nemeditovali.

Jen tak se Mnou seďte. Mé děti nechápou, jakou to má hodnotu.

Je pro Mne těžké k vám mluvit, když vaše dny jsou naplněny zaneprázdněností, ale když si tiše sednete, mohu vám předávat, ukázat vize, říkat vám o plánech. Pokud budete tiše sedět, mohu vám nabídnout řešení těžkých rozhodnutí, kterým čelíte. Pokud budete tiše sedět, mohu vám ukázat vaši budoucnost a dobrý plán, který pro vás mám.

Nezanedbávejte tuto věc.

Ježíš


Ž 62, 2: Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

Iz 30, 15: Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete."

Ž 37, 7: Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Ž 46, 11-12
11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Ž 62, 6: Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá.
zpět