1657. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UDĚLEJTE VŠE, CO VÁM UKÁŽU


Mé děti, vaše zbraně se v této době neliší od těch z dob minulých. Bude vám ku prospěchu, když je nyní budete dobře znát, neboť jsou rozdílem mezi přežitím a prosperitou ve všem, co přijde.

Když budete potřebovat pomoc, modlete se. Když budete potřebovat pomoc naléhavě, modlete se a postěte se. Vždy buďte v mém Slovu a každý den sedávejte v mé Přítomnosti. Ve všem se spoléhejte na Mne a Já se postarám.

Váš úspěch v tom všem závisí na vaší poslušnosti všemu, co vám ukážu, abyste dělali.

Ježíš


Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'

16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '

18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
zpět