166. Poselství Boha Otce ze dne 10. června 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NAČASOVÁNÍ


Mé načasování je vždy dokonalé. Mé děti spěchají ve všem, o co Mě prosí, ale mé načasování je částí mého mistrovského díla – mého Slova, mého Stvoření. Vše, co vidíte kolem vás, podléhá mému časovému rozvrhu.

Jestli roční doby opustí mé načasování, trpí celé stvoření. Stanovil jsem svůj čas uvnitř každé žijící věci, protože má fungovat jako jeden svět. Váš život má uvnitř také mé načasování. Když chvátáte přede Mnou a snažíte se dělat věci sami, pracujete proti mému načasování, a to dělá vaše úsilí neúspěšným.

Mé děti, čekejte na mé načasování. Prostě Mi věřte, věřte, že mám vaše poměry v rukou a dovolte Mi je vyřešit v mém čase k vašemu největšímu užitku. Budete rády, že jste tak učinily. Má řešení vás udělají velmi šťastné.

Bůh Otec


Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Jak 1, 4: Kéž s tou vytrvalostí je spojeno dílo dokonalé, máte-li vy být dokonalí, a aby vám nic nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu.
zpět