?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1663

1663. Poselství Ježíše ze dne 2. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BITVA PROBÍHÁ TEĎ


Mé drahé děti, jste neocenitelnými pěšáky v bitvě mezi dobrem a zlem, která se v tomto čase odehrává v nebi i na zemi. Nesete poklad mého Slova a pomazání, abyste ho předávaly druhým. Proto vás chce Satan zničit.

Zanechal jsem vám zbraně k boji v této bitvě, ale mnohé z mých dětí tyto zbraně neznají nebo nepoužívají a mnohé se zabývají světskými záležitostmi.

Z těchto důvodů utrpí mé království v tomto čase ztráty.

Přeji si, abyste pozvedly svůj meč, meč mého mocného Slova, a zničily díla temnoty, která proti vám působí.

Přepásejte svá bedra, mé děti. Bitva probíhá teď. Brzy se vrátíte ke Mně domů. Nenechávejte tento boj na jiných, neboť uděláte-li to, nepochybujte, že vás poženu k odpovědnosti.

Ježíš


Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Ef 10-17
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

14: Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje

16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.zpět