1664. Poselství Ježíše ze dne, 3. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVOLTE SI ŽIVOT


Moje děti se nepřipravují na to, co je právě před nimi. Mnohé z nich nechtějí čelit všemu, co se má stát. Jiné se domnívají, že jsou připraveny, ale netráví čas přípravou v mém svatém Slovu.

Děti, nepřítel vašich duší pracuje dvojnásobně a plánuje proti vám všemi možnými způsoby. Mnohé z vás se domnívají, že se mohou připravit, až přijde čas, ale nemohou, protože pak už vám na přípravu nezbude čas. To, co znáte z mého Slova, spojení, které se Mnou máte, je vše, co vám tehdy bude stačit k tomu, abyste přežily nějakou dobu.

Postavil jsem před vás život a smrt. Zvolte si život. Ne život na zemi, ale život ve Mně. Poznání Mne. Zvolte si tu lepší část. Zvolte si moudrost.

Pokud tak neučiníte, v okamžiku, kdy budete bez mé moudrosti, budete snášet mnoho utrpení.

Ježíš


De 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.zpět