1667. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SMUTEK V ODLOUČENÍ


Mé děti, některé z vás budou v tomto čase trpět zármutkem, protože dojde k odloučení od těch, které milujete. Mnohé z vás zjistí, že ti, o nichž jste si myslely, že vás nikdy neopustí, jsou ve skutečnosti docela spokojeni, aniž by mysleli na vaše štěstí. Netrapte se, zvětšil jsem v nich temnotu, abyste viděly, že vás mohu ještě chvíli udržet v bezpečí. Málokdo na světě bude pro vás, až se to stane, jen ti, kteří nesou mé Světlo.

Nejste ze světa. Dávám vám na světě rodiny, přátele a manžele, abyste se učily, dokud tam jste, ale ne všechny svazky jsou ode Mne. Mnohé z vás vstoupily do svazků, které jsem neustanovil.

Mnohé z vás mají členy rodiny a přátele, kteří Mě neznají a nechtějí poznat. Mnohé z vás pokračovaly ve vztazích poté, co jsem vám ukázal, že nejsou Mnou posvěcené.

Řiďte se tím, jak vás vedu, a důvěřujte Mi, že vím, co je nejlepší. Utěším vás, až budete cítit zármutek nad těmi, které jste ztratily.

Poznámka: Obvykle se mi sen nezdá ani jednou za měsíc, ale asi poslední měsíc se mi sny začaly zdát každou noc. Většinou bláznivé smíšené sny, jaké se vám zdají, když se před spaním přejíte pizzou. Ale ráno 24. července se mi zdál sen, ve kterém jsem mluvila s někým, kdo byl ve snu mým přítelem, když mi najednou začal říkat hanlivé poznámky na mou adresu, a to přímo do očí. Věřím, že je to prorocké znamení, že lidé, o kterých si myslíme, že nás mají rádi, se začnou otevřeně obracet proti nám. Ve snu jsem byla zraněná a zmatená, ale nereagovala jsem, otočila jsem se a odešla od něj.

Ježíš


Ž 127, 1: Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

Ž 23, 3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

Ž 41, 10: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chleba jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.

Mt 24, 9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Mt, 24, 10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět