1671. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOBA ZVÝŠENÉHO NÁTLAKU


Mé děti, v tomto čase se nátlak na vás bude každým dnem zvyšovat. Prožijete mnoho útoků proti vám – prostřednictvím rodiny, prostřednictvím "přátel", proti vašemu zdraví, financím i vašemu klidu.

Nepřítel na vás pošle kdejakou ohnivou šipku, aby vás přesvědčil Mne zapřít. Každý den Mě mějte ve svém srdci a Já vás udržím v pokoji. Nemůže vám vzít to, co je ve vašem srdci, pokud mu to nedovolíte.

V této době zvýšeného nátlaku, budete silně pokoušeni vrátit se ke starému hříšnému pohodlí. Musíte být proti pokušení odolní. Nepřítel hledá trhliny ve vaší zbroji a hřích mu je dává. Pevnosti vybudované v tomto čase bude mnohem těžší zbořit.

Nacházejte se v mém Slovu. Každou hodinu odolávejte hříchu a své starosti přinášejte Mně, neboť Já vám pomohu nést vaše břemena.

Ježíš


1Petr 4, 12-13
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,

13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

Řím 5, 3-5
3: A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,

4: z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

5: A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.

17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy

18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.



zpět