?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1672

1672. Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STARÉ ÚTĚCHY


Mnozí z vás zažijí návrat starých hříchů. Hříchy, o kterých jste si mysleli, že jste je před lety překonali, se znovu objeví a přinesou s sebou pokušení.

Děti, buďte v této době ostražité vůči hříchu. Budou vás volat staré útěchy. Neodpovídejte jim.

Některá z těchto pokušení se objeví ve vašich snech, jiná ve vašem každodenním životě. Některá se ve vašem životě objeví jinými cestami. (Viděla jsem zde věci jako sociální média, internet, Facebook, atd.)

Snažte se těchto starých hříchů zcela zbavit. K oživení vaší touhy stačí pobavená myšlenka, a pak musíte bojovat, abyste se znovu osvobodili. Odvrhněte nežádoucí myšlenky v mém Jménu a buďte svobodní. Volejte ke Mně o pomoc, když jste přetíženi, když potřebujete utěšit, neboť vás miluji věčnou láskou.

Ježíš


Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.

Řím 7, 18-20
18: Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.

19: Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.

20: Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.

1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.zpět