1674. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


V TOMTO ČASE


V tomto čase můj lid nepotřebuje nést břemeno všeho, co vlastní.

Mé děti, cožpak to nevidíte? Pro mé království je třeba vykonat mnoho práce. Majetek vyžaduje váš čas a pozornost, abyste jej udržovaly, a Já si přeji, abyste se v těchto posledních dnech věnovaly mým záležitostem na zemi.

Osvoboďte se od všeho, co není ode Mne, a vykročte vpřed do všeho, k čemu jsem vás povolal, abyste dělaly a byly, čím byste měly být. Odměna bude nesmírně velká pro ty, které jsou ochotné v tomto čase plnit mou vůli.

Ježíš


Lk 12, 15: A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.zpět