1679

1679. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NIC K UKÁZÁNÍ


Mé děti, váš čas vrátit se domů ke Mně je nyní tak blízko, že se celá nebesa radují, že brzy obdržíte svou odměnu.

A přesto tak málo vás má cokoli ukázat za svůj čas strávený na zemi.

Cožpak nevidíte miliony lidí, kteří kolem vás kráčejí v temnotě? Ty, kteří Mě neznají a nevzývají mé Jméno? Cožpak nevíte, že budou navěky posláni do pekla, pokud Mě včas nepřijmou?

Proč tedy trávíte své hodiny zbytečnými kratochvílemi, které nemají žádný smysl?

Probuďte se, mé děti, a využijte čas, který vám zbývá, neboť se stále zkracuje. Využijte jej, abyste zvětšily odměnu, ze které se budete těšit po celou věčnost, až budete tady se Mnou.

Přimlouvejte se za ztracené duše, když procházíte svým dnem, a ukládejte si zde poklady, jak to již děláte.

Ježíš


Jan 1, 5: To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Ef 5, 15-17
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
zpět