1681. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBDOBÍ SLZ


Mé děti, vstupujete do období slz. Mnozí z mého lidu v této době utrpí strašlivou zradu od těch, které milují. Až se vám budou lámat srdce, pamatujte, že i to moje bylo zlomeno. Pamatujte, že se podílíte na mém utrpení, když se tyto věci dějí, ale nezůstávají Mnou bez povšimnutí. Vedu účet za každou křivdu spáchanou na svých dětech a plně odměním všechny, kdo proti vám vystoupí způsobem, který se vám nebude líbit. V té době budou křičet o milosrdenství, ale žádné jim nebude ukázáno, když je neprojevili vám.

V tomto čase stůjte pevně a bojujte v bitvách, které jsou před vámi. Dávejte si pozor, aby vás nepřítel vašich duší nezatáhl do jiných bitev, protože je to léčka, která vás má připravit o sílu, abyste nemohli vybojovat svou vlastní.

Pamatujte, že Já jsem stále s vámi. V těchto bojích nejste sami.

Ježíš


Mk 13, 12: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Žid 10. 30-39
30: Vždyť víme, kdo řekl: 'Já budu trestat, má je odplata.' A jinde: 'Pán bude soudit svůj lid.'

31: Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.

32: Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením;

33: někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených.

34: Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.

35: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.

37: Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.

38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.'

39: Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.zpět