1683. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JIDÁŠŮV NÁVRAT


V tomto čase mnoho mých dětí uvidí návrat Jidáše do jejich životů. Jidáš se objeví vždy, když je můj lid na cestě ke vzkříšení života ve Mně.

Okamžik vašeho vzkříšení je velmi blízko a v čase, který zbývá, je třeba mnoho vykonat.

Připravte se na tyto zrady, neboť nebudou meškat, ale vězte, že Já všechno vidím a jsem s vámi ve všem, co vás potká.

Ti, kdo vás zradí, a ti, kdo se postaví proti vám a proti dílu mého království, zaplatí vysokou cenu, ze které nebudou mít radost, protože Můj hněv na ně dopadne v plné míře.

Ježíš


Jan 13, 2-8
2: Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil,

3: Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,

4: odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se;

5: pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.

6: Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"

7: Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš."

8: Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."

Jan 13, 18: Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.zpět