1686. Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NAPRAVTE VŠECHNY KŘIVDY


Mé děti, nyní připravuji situace, které vás přivedou tváří v tvář k těm, kterým jste neodpustily, a k těm, jimž jste ublížily, abyste mohly napravit všechny křivdy, které lze napravit.

Přeji si, abyste je požádaly o odpuštění. Pokud jste tak učinili již dříve, přeji si, abyste o to požádaly znovu. Přeji si, abyste jim projevily mou lásku a laskavost, protože další šanci už možná nedostanete. Některé z nich se možná do vás pustí. Neodpovídejte, ale prostě je milujte mou láskou.

Vám, které Mě v tom poslechnou, nyní nadmíru požehnám, abyste obdržely mnoho odměn, které si budete užívat, dokud jste ještě na zemi.

Ježíš


Mt 5, 23-24
23: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,

24: nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
zpět