1688. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZAOSTŘETE SVOU POZORNOST NA MNE


Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste se zaměřily na Mne. Přišel čas, abyste vypustily ze svého života vše, co není ode Mne.

Pocítily jste, jak se bitva zintenzivňuje. Postupem času se bude stále stupňovat. V této době není bezpečné, abyste se soustředily na cokoli zábavného nebo uklidňujícího. Nepřítel připravil mnoho úkolů proti vám. Ti, kdo jsou v jeho moci, připravili plány a budou proti vám vydávat zákony.

Musíte být vždy připraveny. (Připraveni na další útok, na další úkol proti nám).

Ježíš


1Petr 5, 8-11
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

11: Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
zpět