1689

1689. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VĚTŠÍ POMAZÁNÍ


Mé děti, proč se tolik obáváte toho, co přijde na zem? Neposlouchejte našeptávání nepřítele, že nemůžete přežít, neboť cožpak nevíte, že jsem to všechno dávno naplánoval? Dávno jsem věděl, že budete žít v této době a že budete mými.

Již mám plán pro větší pomazání, které pomůže každému z mých pravých dětí kráčet ve víře až do konce. Dokonce i těm z vás, které budou muset uprchnout ze svých domovů. Stačí jen věřit, abyste je obdrželi.

Povedu své děti k sobě navzájem a stanou se z nich skupiny. Zvětším odhodlání těch, které jdou těsně se Mnou, abyste vytrvaly až do konce.

Při každém obratu nepřátelského plánu budu nadále zvětšovat vaše pomazání, abyste s lehkostí mohly nést všechny těžkosti a nepohodlí. Vy, které Mě uctíváte, budete tak na samém konci v souladu s mým Duchem, že nebudete pociťovat strach, ale budete skutečně předjímat své umučení, protože to znamená, že poté budete navždy sjednoceny v mé Přítomnosti se Mnou.

Ach, mé děti, snad jste si nemyslely, že bych vás nechal bez pomoci v nejtemnější době v dějinách země?

Ježíš


Iz 10, 27: V onen den ti spadne z ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po oleji.
zpět