1693. 29. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIBLIŽTE SE KE MNĚ


Uctívala jsem Pána, když mi začal říkat toto Slovo:

Nebojte se, ať se kolem vás děje cokoli. Časy jsou zlé a zlo se v tomto čase rozhojní, ale nepřiblíží se k vám, dokud vás budu chránit.

Přibližte se ke Mně na tajném místě, neboť vám dám velkou moudrost, abyste mohli jít dál v tomto čase. Beze Mne nemůžete přežít to, co přichází. Přitáhněte se ke Mně a poznejte mou lásku k vám. Poznejte, jak se o vás starám. Potěším vaše duše zde, na skrytém místě.

Budou se množit podivná znamení. Věci nejsou takové, jaké se zdají být. Mnohé se děje v zákulisí, o kterém nevíte.

Mé děti, přeji si, abyste se nenechaly oklamat, i když žijete v době velkého klamu. Není možné, aby člověk prohlédl tak velký klam bez mé moci, proto se Mi musíte přiblížit.

V našich společných důvěrných chvílích vám zjevím mnohé, co potřebujete vědět, abyste mohly kráčet v temnotě. Mé světlo před vámi osvítí vaši cestu a učiní ji jasnou.

Nebojte se, jen přijďte ke Mně.

Ježíš


Jak 1, 5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.zpět